Je RIZIV toelage als logopedist: wat kan je ermee doen?

Hoeveel bedraagt mijn RIZIV toelage als logopedist en waarvoor dient het?

Ben je als logopedist toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dan heb je recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?*

Als logopedist heb je vanaf het activiteitjaar 2016 recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat je een minimale beroepsactiviteit uitoefent. Twee activiteitdrempels (uitgedrukt in R-prestaties of R-waarden) werden vastgelegd om het bedrag van de sociale voordelen te bepalen.

R-prestaties

R-waarden

Bedrag

Van 900 tot 1.999 Van 15.750 tot 34.999 €1.200
Van 2.000 tot 4.000 Van 35.000 tot 70.000 €2.475
Meer dan 4.000 Meer dan 70.000 €0

* Onder voorbehoud van publicatie van het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten en bedragen van sociale voordelen voor logopedisten vastlegt.

Waarvoor dient de toelage?

De toelage moet je gebruiken om je verzekering te financieren die voorziet in een uitkering bij pensionering, overlijden of invaliditeit. Ben je zelfstandige? Dan kan je een deel van je tegemoetkoming ook gebruiken voor een dekking gewaarborgd inkomen, voor 100% bescherming!

Als u met pensioen gaat, moet u niet rekenen op een hoog wettelijk pensioen. Uw huidige levensstandaard behouden is dan echt niet evident. Via het VAPZ-RIZIV kunt u zelf een mooi pensioen bijeen sparen. Bovendien betaalt u zelf helemaal geen premies – dat doet het RIZIV in uw plaats met de RIZIV-toelage.

Voordelen VAPZ-RIZIV

  • U spaart voordelig.
  • U krijgt een gewaarborgde rente.
  • U geniet van een extra pensioen op uw vijfenzestigste.
  • U betaalt een voordelige eindbelasting bij uitkering.
  • U kunt zich indekken tegen arbeidsongeschiktheid.
  • U kunt uw nabestaanden beschermen.

Heb je nog vragen of wens je een voorstel te ontvangen voor een VAPZ RIZIV of Gewaarborgd Inkomen?

Aarzel dan niet ons te contacteren.