Nieuws over elektrische fietsen en speed pedelecs

Het koninklijk besluit en het ministerieel besluit van 21 en 28 juli 2016 die wijzigingen aanbrengen aan de Wegcode, aan het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en aan het ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen, werden op 9 september 2016 gepubliceerd. Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2016.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de introductie van verkeersregels (helm, plaats op de openbare weg,
  minimum leeftijd) met betrekking tot:

  • gemotoriseerde fietsen (≤ 25 km/h, ≤ 1000 W, hoofddoel trapondersteuning);
  • speed pedelecs (≤ 45 km/h, ≤ 4000 W, hoofddoel trapondersteuning);
 • de introductie van een specifieke kentekenplaat voor speed pedelecs,
  beginnend met de letters ‘S-P’;
 • de aflevering van een kentekenplaat van een kleiner formaat dan deze die
  momenteel toegekend wordt aan bromfietsen. Deze ‘kleine’ plaat zal worden afgeleverd aan de speed pedelecs, bromfietsen en lichte vierwielers.”

Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer kan volgende informatie teruggevonden worden: