Au Pair Assistance

Je hebt je gezin, een druk sociaal leven en een mooie carrière die veel van je vragen. Eigenlijk kom je telkens tijd tekort. Een buitenlandse au pair is dan een perfecte oplossing. Bovendien is een au pair goed voor de ontwikkeling van je kinderen; ze maken kennis met een andere cultuur. Een au pair neemt een stukje zorg voor je dierbaarste bezit uit handen, daarom zorg je natuurlijk ook goed voor haar. Au Pair Assistance van AXA Assistance staat garant voor het zorgeloze verblijf van je gast in België en biedt complete waarborgen tijdens het verblijf van de au pair. 

Au Pair Assistance

De belangrijkste voordelen?

  • bijstand bij medische problemen transport en repatriëring
  • bij ziekte of medisch incident
  • juridische bijstand

Attesten

Attesten

Het attest voor de Vlaamse overheid kan door ons ingevuld worden. Stuurt u ons een mailtje met het polisnummer en we zorgen voor de rest. Voor de regio Brussel volstaat een kopie van het contract.

Samenvatting van de waarborgen
Tarieven in Euro
Samenvatting van de waarborgen

Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen

Vervoer, repatriëring bij ziekte of ongeval ✔️
Optie medische kosten tot € 12.500 ✔️
Optie medische kosten tot € 1 miljoen ✔️
Overlijden van de verzekerde buiten het land van oorsprong ✔️
Terugkeer naar de plaats van tewerkstelling na repatriëring ✔️
Bezoek van een familielid bij de gehospitaliseerde verzekerde (> 7 dagen hospitalisatie) ✔️
Vervroegde terugkeer naar het land van oorsprong bij overlijden / hospitalisatie van een familielid ✔️

Reisbijstand

Levering van onmisbare medicamenten die ter plaatse onvindbaar zijn ✔️
Doorgeven van dringende boodschappen ✔️

Juridische bijstand

Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenland max. € 1.250
Voorschot voor borgsom in het buitenland max. € 12.500
Tarieven in Euro

Bijstand aan personen:

Basiswaarborg
Repatriering en Vervroegde terugkeer
175
Opties
Medische kosten tot € 12.500
55
Medische kosten tot € 1.000.000
100

Geldigheid:

De bijstand aan personen is gewaarborgd in de hele wereld met uitsluiting van het land van oorsprong van de verzekerde.