Autoverzekering

Je autoverzekering is veelal een combinatie van verschillende verzekeringen; je aansprakelijkheid, de schade aan je eigen voertuig en wat als jij aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan een derde? Wil je een scherpe premie voor je autoverzekering, Klik dan hier!

De verplichte BA autoverzekering

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van een ongeval vergoed worden voor hun schade, werd de BA Autoverzekering wettelijk verplicht gemaakt. De verzekering is verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. Breng je door het gebruik van je motorrijtuig schade toe aan een derde, dan zorgt deze verzekering ervoor dat de schade vergoed wordt.
Omdat deze verzekering wettelijk verplicht is, voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst. Elke verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd. Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

De omniumverzekering

Deze omniumverzekering zorgt meestal voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Bij een omniumverzekering, ook nog wel “casco” genoemd, moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden;

  • De materiële of eigen schade aan het voertuig: deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval ongeacht men voor dat ongeval al dan niet in fout is. In sommige contracten wordt het begrip “ongeval” ruim geïnterpreteerd en kunnen andere oorzaken voor de schade, zoals vandalisme, omkantelen, vallen,…aanvaard worden.
  • Brand en Diefstal: deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door brand. Deze kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid worden naar de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt.
  • Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren: deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk van de voorruit en/of de zij- en achterruiten maar kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid worden naar de schade aan achteruitkijkspiegels en de lichten. Tevens wordt de schade verzekerd veroorzaakt door natuurelementen (storm, hagel, …) en door de aanrijding door dieren. Bij sommige verzekeraars worden deze dieren beperkt tot wild.

De mini-omniumverzekering

De mini-omniumverzekering is veelal gelijklopend aan de omniumverzekering waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. De materiële of eigen schade aan het voertuig wordt hier dus niet gedekt!

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering is niet verplicht. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra een voertuig in het verkeer wordt gebracht. Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval. Ben je in je recht, dan dient er verhaal uitgeoefend te worden tegen de aansprakelijke voor het ongeval. Ben je daartegenover in fout gesteld dan worden je belangen verdedigd inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.

Bestuurdersverzekering

Deze dekking verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan. De inzittenden van een voertuig zijn voor dergelijke schade reeds gedekt door de zogenaamde wet op de zwakke weggebruikers. Maar deze geldt niet voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder. Een bestuurdersverzekering is dus geen overbodige luxe want beschermt dus iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval.

Pechbijstand voertuig

De pechbijstand voertuig zorgt voor pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. Sommige overeenkomsten stellen ook een vervangingswagen ter beschikking.

De premie

De premie voor jouw auto kan je hier berekenen!