Familiale verzekering

Wat is de familiale verzekering?

De familiale verzekering is een verzekering die je burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt. Anderen noemen het de gezinsverzekering of de verzekering privé-leven. Deze verzekering vergoedt de schade waarvoor jij in je privé-leven burgerlijk aansprakelijk voor bent en wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

De vergoeding dekt de lichamelijke letsels (bv. een verwonding) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt (meestal) wereldwijd de schade die door jou of door inwonenden wordt veroorzaakt (ook door de poetsvrouw of babysit in de uitoefening van hun functie) of door uw huisdieren.

Gezien de beperkte premie en de mogelijk grote schade die kan veroorzaakt worden, is het eigenlijk een sterk aan te raden verzekering voor iedereen! Vraag hier alvast je premieberekening aan.

Heb ik wel een familiale verzekering nodig?

Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je ook verplicht om de schade aan het slachtoffer te vergoeden. En om die te vergoeden kan je hele vermogen aangesproken worden!

Maar ik heb geen kinderen of huisdieren, moet ik dan nog een familiale verzekering hebben? Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor je eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door je dieren, je goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent. Neem dus best geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd.

Ben jij zelf slachtoffer van schade veroorzaakt door een derde? Dan kan je verzekeraar je ook helpen om schadevergoeding te krijgen van de aansprakelijke derde via het luik rechtsbijstand.