Jaarformule Reisbijstand Excellence

Wie vaak reist, bekommert zich liever niet elke keer opnieuw om de bijhorende verzekering. Frequente reizigers willen zonder rompslomp voor elke trip op uitgebreide bijstand kunnen rekenen als er zich een probleem voordoet. De jaarformule reisbijstand Excellence is een uitgebreider bijstandscontract op vlak van waarborgen en dekkingslimieten en biedt uitgebreide medische bijstand. U kunt de Excellence-formule nog verder uitbreiden met opties zoals annulering, bijstand aan het voertuig, vervangvoertuig, reisongevallen- en bagageverzekering. Ook een dekking van uw kleinkinderen is voorzien in deze formule.

Voordelen

  • hulp bij en betaling van medische zorg in het buitenland
  • annulatieverzekering
  • bijstand voor de auto, aanhangwagen en caravan
  • hulp bij problemen aan de woning
  • psychologische bijstand
  • kleinkinderen meeverzekerd
  • bijstand aan de fiets in het land van woonplaats
Samenvatting van de waarborgen
Tarieven in Euro
Samenvatting van de waarborgen

Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen in het buitenland) 6 maanden
Optie verlenging verblijf in het buitenland Tot maximum 12 maanden
Sporten gedekt door de polis Alle, behalve professionele wedstrijden
Opsporings- en reddingskosten wereldwijd € 10.000
Bijstand aan personen in het land van de woonplaats
Uitgebreide bijstand in geval van hospitalisatie ✔️
Oppas voor kinderen jonger dan 18 jaar 10 dagen / jaar
Ter beschikking stellen van een privéleraar voor zieke kinderen 1 maand
Bijstand aan personen in het buitenland
Terugbetaling van de medische kosten (vrijstelling € 50) max. € 3.000.000 per verzekerde
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar) max. € 6.000 per verzekerde
Repatriëring van verzekerden, voertuig, huisdieren en bagage bij een medisch incident of bij overlijden onbeperkt
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland
Overlijden of hospitalisatie van een familielid (2e graad of schoonfamilie)
✔️
Overlijden of hospitalisatie van een vennoot of professionele vervanger
✔️
Start palliatieve zorgen van een familielid
✔️
Overlijden of hospitalisatie van een in het contract aangeduide persoon
✔️
Terugbetaling niet-gebruikte forfait voor een sportactiviteit (bvb. skipas) max. € 250
Terugbetaling van de sportlessen en het gehuurde sportmateriaal (bvb. ski) ✔️
Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht en per kamer / max totaal) € 125 / € 1.200
Ten laste nemen van minderjarige kinderen ✔️
Terugbetaling kosten telecommunicatie > € 30 max. € 100
Dekking kleinkinderen ✔️
Reisbijstand ✔️
Afkoop van de vrijstelling van een huurvoertuig
Verzekerd bedrag per schadegeval > € 75 max. € 2.500
Bijstand aan de fiets in het land van woonplaats
inclusief electrische fietsen max. 45km/u
Annulatie van tickets (bvb. concert)
Verzekerd bedrag per schadegeval (vrijstelling € 20) max. € 1.000 per verzekerde
Reisannulatie en reisonderbreking
Verzekerd bedrag per schadegeval max. € 2.500 per verzekerde
Verzekerd bedrag per polisjaar max. € 5.000 per verzekerde
Bijstand aan het verzekerde voertuig en de inzittenden
Pechverhelping ter plaatse en/of sleping, vanaf de woonplaats ✔️
Repatriëring van alle inzittenden ✔️
Maximum lengte van het voertuig of aanhangwagen 8 meter
Bijstand aan het voertuig in het land van woonplaats
Vervangvoertuig na panne of ongeval (indien de optie onderschreven is) 10 dagen
Vervangvoertuig na diefstal (indien de optie onderschreven is) 30 dagen
Bijstand aan het voertuig in het buitenland
Bij immobilisatie van max 5 dagen
Hotel (per nacht per kamer / max totaal)
of voortzetting van de reis

€ 125 / € 1.200
€250
Bij immobilisatie van meer dan 5 dagen
Voortzetting van de reis
EN terugkeer naar de woonplaats
Repatriering van het voertuig
Vervangvoertuig na diefstal indien de optie onderschreven werd

€ 250 per inzittende
✔️

✔️

30 dagen

Bijstand aanhangwagen en caravan ✔️
Juridische bijstand
Woningbijstand
Sturen van een slotenmaker (max. € 250 en 1x/jaar) ✔️
Reisongevallenverzekering
Verzekerd kapitaal bij overlijden € 0 tot € 250.000
Verzekerd kapitaal bij blijvende invaliditeit € 0 tot € 250.000
Vergoeding bij blijvende invaliditeit 137,50%
Bagageverzekering
Verzekerd kapitaal in geval van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage € 0 tot € 3.000
Maximum speciale voorwerpen 50%
Maximum per voorwerp 25%
Speciale voorwerpen Foto- of videotoestel, telefoon, professioneel materiaal, sportmateriaal,...
Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies, diefstal of vertraging van bagage max. € 250 per verzekerde
Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage ✔️
Tarieven in Euro

Basis en opties:

 
Individu*
Gezin*
Bijstand aan personen en annulatie1
222
342
Per voertuig, zonder vervangvoertuig2
+40
+40
Per voertuig, met vervangvoertuig2
+60
+60
Ongevallenverzekering, per schijf van € 25.0003
+49
+87
Bagageverzekering, per schijf van € 1.0004
+65
+65

1 Basiscontract, de andere waarborgen kunnen niet onderschreven worden zonder de basiswaarborg personen bijstand
2 Voor een voertuig van meer dan 10 jaar op het moment van de onderschrijving: + 50% op het tarief per voertuig voor het betrokken voertuig
3 Ongevallenverzekering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, cumulerende waarborg 137,50%
4 Onderworpen aan de onderschrijving van de waarborg ongevallenverzekering

Uitbreiding:

Duurtijd van de verplaatsing
Individu*
Gezin*
Tot 9 maanden +53 +75
Tot 10 maanden1 +128 +337
Tot 11 maanden1 +203 +599
Tot 12 maanden1 +278 +861

1 Kan uitzonderlijk per e-mail aangevraagd worden.

Geldigheid:

Bijstand aan personen geldt in de ganse wereld.
Bijstand aan voertuigen in zone 1 en 2.

Geldigheidszones

  • Zone 1: Met uitzondering van de landsdelen die zich buiten Europa bevinden: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Groothertogdom Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje met uitzondering van de Canarische Eilanden, Vaticaanstad, Zwitserland

  • Zone 2: Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, de Canarische Eilanden, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Marokko, Montenegro, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zweden

  • Zone 3: de overige landen van de wereld

*Individu = één persoon, de hoofdverzekeringsnemer.

*Gezin = De verzekerde personen, voor zover zij gedomicilieerd zijn in het land van woonplaats en daar gewoonlijk verblijven, zijn: - de hoofdverzekeringnemer en zijn/haar partner; - alle personen die onder hetzelfde dak leven; - hun alleenstaande kinderen van minder dan 25 jaar oud die bij hen ten laste zijn omdat ze minderjarig zijn, of bij hun andere ouder verblijven, of die nog student zijn; - de kleinkinderen en de achterkleinkinderen voor zover zij de verzekerde vergezellen bij de verplaatsing zonder hun ouders.