Jaarformule reisbijstand

Wie jaarlijks meerdere reizen maakt, kortbij of ver weg, naar de sneeuw of de zon, vindt het handig om tijdens al deze trips steeds op de juiste bijstand te kunnen rekenen als er zich een probleem voordoet. De jaarformule reisbijstand reference is een basisformule die u nog verder kan uitbreiden met opties zoals bijstand aan het voertuig, vervangvoertuig, reisongevallen- en bagageverzekering. Ook een dekking van uw kleinkinderen is voorzien in deze formule.

Voordelen?

  • hulp bij en betaling van medische zorg in het buitenland
  • annulatieverzekering optioneel
  • bijstand voor de auto, aanhangwagen en caravan optioneel
  • hulp bij problemen aan de woning
  • kleinkinderen meeverzekerd
  • bijstand aan de fiets in het land van woonplaats
Samenvatting van de waarborgen
Tarieven in Euro
Samenvatting van de waarborgen

 

Bijstand aan personen

 
Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen in het buitenland)  90 dagen
Sporten gedekt door de polis Alle, behalve professionele wedstrijden
Opsporings- en reddingskosten wereldwijd €5.000

Bijstand aan personen in het mand van de woonplaats

 
Bijstand in geval van hospitalisatie ✔️

Bijstand aan personen in het buitenland

 
Terugbetaling van de medische kosten (vrijstelling €50) max. € 1.000.000 per verzekerde
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar) max. € 2.500 per verzekerde
Repatriëring van verzekerden, voertuig, huisdieren en bagage bij een medisch incident of bij overlijden onbeperkt

Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland

 
Overlijden of hospitalisatie van een familielid (2e graad of schoonfamilie) ✔️
Overlijden of hospitalisatie van een vennoot of professioneel vervanger ✔️
Start palliatieve zorgen van een familielid ✔️
Terugbetaling niet-gebruikte forfait voor een sportactiviteit (bvb. skipas) max. €125
Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht en per kamer / max. totaal) €75 / €750
Ten laste nemen van minderjarige kinderen ✔️
Terugbetaling kosten telecommunicatie >€30 max. €100
Dekking kleinkinderen ✔️
Reisbijstand ✔️

Bijstand aan de fiets in het land van de woonplaats

 
inclusief elektrische fietsen max. 25km/u

Reisannulatie en reisonderbreking

 
Verzekerde bedrag per schadegeval max. €1.000 per verzekerde
Verzekerd bedrag per polisjaar max. €2.000 per verzekerde

Bijstand aan het verzekerde voertuig en de inzittenden

Optioneel
Pechverhelping ter plaatse en/of sleping, vanaf de woonplaats ✔️
Repatriëring van alle inzittenden ✔️
Maximum lengte van het voertuig of aanhangwagen 8 meter

Bijstand aan het voertuig in het land van de woonplaats

Optioneel
Vervangvoertuig na panne of ongeval (indien de optie onderschreven is) 5 dagen
Vervangvoertuig na diefstal (indien de optie onderschreven is) 30 dagen
Bijstand aan het voertuig in het buitenland Optioneel

Bij immobilisatie van max. 5 dagen. 

Hotel (per nacht per kamer / max. totaal)

of voortzetting van de reis

 

€75 / €750

€250

Bij immobilisatie van meer dan 5 dagen. 

Voortzetting van de reis

EN terugkeer naar de woonplaats

Repatriëring van het voertuig

Vervangvoertuig na diefstal (indien de optie onderschreven werd) 

 

€250 per inzittende

✔️

✔️

30 dagen

Bijstand aanhangwagen en caravan

✔️

Juridische bijstand

 

Woningbijstand

 

Sturen van een slotenmaker (max. €250 en 1x/jaar) 

✔️

Reisongevallenverzekering

Optioneel

Verzekerd kapitaal bij overlijden

€0 tot €250.000

Verzekerd kapitaal bij blijvende invaliditeit

€0 tot €250.000

Bagageverzekering

Optioneel

Verzekerd kapitaal in gveal van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage

€0 tot €3.000

Maximum speciale voorwerpen

50%

Maximum per voorwerp

25%

Speciale voorwerpen

Foto- en videotoestel, telefoon, professioneel materiaal, sportmateriaal, ...

Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies of diefstal van bagage

max. €150 per verzekerde

Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage

✔️

Tarieven in Euro

Basis en opties:

 
Individu*
Koppel*
Gezin*
Bijstand aan personen en annulatie1
130
160
190
Per voertuig, zonder vervangvoertuig2
+40
+40
+40
Per voertuig, met vervangvoertuig2
+50
+50
+50
Ongevallenverzekering, per schijf van € 25.0003
+44
+61
+79
Bagageverzekering, per schijf van € 1.0004
+65
+65
+65

1 Basiscontract, de andere waarborgen kunnen niet onderschreven worden zonder de basiswaarborg personen bijstand. De waarborg annulatie is optioneel, je kan dit selecteren bij boeking.
2 Voor een voertuig van meer dan 10 jaar op het moment van de onderschrijving: + 50% op het tarief per voertuig voor het betrokken voertuig
3 Ongevallenverzekering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden
4 Onderworpen aan de onderschrijving van de waarborg ongevallenverzekering

Uitbreiding:

Bijstand aan een speed pedelec < 45km/u: +40 EUR per fiets mits vermelding van de nummerplaat.

Geldigheid:

Bijstand aan personen geldt in de ganse wereld.
Bijstand aan voertuigen in zone 1 en 2.

Geldigheidszones

  • Zone 1: Met uitzondering van de landsdelen die zich buiten Europa bevinden: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Groothertogdom Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje met uitzondering van de Canarische Eilanden, Vaticaanstad, Zwitserland

  • Zone 2: Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, de Canarische Eilanden, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Marokko, Montenegro, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zweden.

  • Zone 3: de overige landen van de wereld

*Individu = één persoon, de hoofdverzekeringsnemer.

*Koppel = De hoofdverzekerde en zijn/haar echtgeno(o)te, of de hoofdverzekerde en een tweede persoon die onder hetzelfde dak op hetzelfde adres als dat van de hoofdverzekerde woont (domicilies op hetzelfde adres), voor zover die tweede persoon vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden en die persoon de enige is die met de hoofdverzekerde samenwoont.

*Gezin = De verzekerde personen, voor zover zij gedomicilieerd zijn in het land van woonplaats en daar gewoonlijk verblijven, zijn: - de hoofdverzekeringnemer en zijn/haar partner; - alle personen die onder hetzelfde dak leven; - hun alleenstaande kinderen van minder dan 25 jaar oud die bij hen ten laste zijn omdat ze minderjarig zijn, of bij hun andere ouder verblijven, of die nog student zijn; - de kleinkinderen en de achterkleinkinderen voor zover zij de verzekerde vergezellen bij de verplaatsing zonder hun ouders.