Ons kantoor

Assurit bv, opgericht in 2005, is een verzekeringsmakelaar geregistreerd bij de toezichthoudende autoriteit FSMA onder code 066062 A. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op hun website.

Onze kantoren zijn gelegen in de Lummenseweg 100 te 3580 Beringen. Assurit heeft als ondernemingsnummer RPR 0878.325.201.

Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van verzekeringen en visa met samen meer dan 20 jaar ervaring. Wij zijn trots om u de meest complete reisverzekeringen aan te bieden tegen de laagste prijzen.

U kan ons steeds contacteren via dit formulier.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as of www.ombudsman.as

Privacy Policy

Assurit bv gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Assurit bv en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.